Női erő éled benned – Méhünk szent teremtő terünk

Itt az idő. Megszületik az Új Nő.

Folyamatosan élednek az Istennői energiák, mindannyiunkban. Nőkben és Férfiakban egyaránt. Egy új minőség születik bennünk. A lágy erő, melyet már nem az akarat irányít, hanem a szív. A szív és a bölcsesség együtt él, s mit kiárasztunk pórusainkon, hangunkon s egyéb rezgéseinken keresztül gyógyítóvá válik. Gyógyulunk mi magunk, s a világ is. Emelkedünk a szeretet rezgésével.

Megnyilvánulásaink egyre tisztábbak, érthetőbbek, egyszerűbbek.

A férfi és női energiák kiegyenlítődnek, az árnyék és fény barátságot köt bennünk, hogy képesek legyünk bejárni a magasságokat és a mélységeket is úgy, hogy a tengelyünkben maradjunk. Itt az idő, hogy vállaljuk érzéseinket, s meg is éljük azokat.

Dobjuk ki a bűntudatot az elménkből, melyet évezredek óta táplálnak belénk.

Mondd ki te is hangosan:

Van létjogosultságom az élethez! Jogom van élni az örömteli létet bűntudat nélkül! Fény vagyok. Szeretet vagyok. Isten vagyok. Végtelen lény vagyok, aki itt és most az örömteli életet választja.

Minden nőben ott szunnyad az Aranyasszony, emlékezz rá! Magodban minden információt hordozol arról, ami te vagy. Feladatod, képességeid ott ragyognak magodban, csak meg kell látnod. Fényesen ragyog mellkasodban az Isteni Mag, mely a szív és a bölcsesség együttes erejével nyitható ki. Mikor megtalálod a kulcsot, s belépsz magod kapuján, önmagadat leled meg, s Isten általad megnyilvánul, kiárad. Szavaidon, tetteiden, mozdulataidon és létezéseden keresztül.

Te vagy a befogadó, szívét és karját kitáró nő, ki ősbizalommal él, hite megrendíthetetlen, táncol a szív dobbanó ütemére, szárnyal az angyalok énekével, a Földanyával kapcsolódik, s éli az elemek erejét, szépségét és értékeit elismeri, azokkal nem fukarkodik, hanem átöleli velük a Férfit, s az egész világot.

Emlékezz! Hozd felszínre ez Új Női Minőségeket, szülessen meg benned is az ÚJ NŐ!

A szeretet szabad áramlása a szívedben elhozza az Új Nőt, feléleszti az Istennői bölcsességet, tudást. Újjászülethetsz, csak döntened kell. Élj, éld meg minden részedet, emlékezz a benned lakó Isten női aspektusára is, bátran, szívvel és bölcsességgel éld meg teljességed. Éledjen mindaz amit hosszú időkön keresztül eltitkoltak, elnyomtak. Legyen egyensúlyban mindenkiben Isten 2 pólusa.

Hangolódjunk az Egységre.

Méhünk, mint egy szivacs úgy működik, magába szív mindent ami történik bennünk, velünk és körülöttünk. Mint egy tisztító egység, azon dolgozik, fáradozik, hogy semlegesítse a negatív hatásokat, átdolgozza ezeket és a vérzéssel kiméregtelenítse mindazt ami nem a miénk, vagy amit túlhordtunk. A mi felelősségünk a saját méhünk terét tisztán tartani, hiszen teremtő erőnk egyik legfontosabb központja.

Szakrális erőnk forrása. Kapcsolatban áll a szívünkkel, Föld Anyával és az Univerzummal.

A szellemünk tisztasága, a szív bölcsessége és bátorsága, valamint a méhünk tisztasága, együtt hozza el a nő számára a teremtő képességet, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy egy isteni gondolatból valami megszülessen a Földre, s kézzelfoghatóvá váljon a valóságunkban. A nő ezen erők teljességét élve tápláló ételeket hoz létre, támogató kapcsolódásokban vesz részt, egészségessé válik méhének tere, alkalmassá válik a gyermekének kihordására,a szent gondolatainak és terveinek megvalósítására.

A női méh az élet kapuja!

Tartsd tisztán, gondozd, szeresd, gyógyítsd szent teredet! Méhed tere: a méh, a petefészek és vezetékek, a hüvely és a méhszáj is, a teljes női nemi szervet magába foglalja. Minden részét gyógyítanunk kell ahhoz, hogy nőiségünket teljességben élhessük meg.

Egy egészséges és termékeny MÉH-térrel,

  • A nő kivirágzik, kinyílik és árasztja magából a belső szépségét és az életörömöt.
  • Jól működik a kreatív, alkotó ereje és örömmel él ezzel a képességével a főzésben, a kertben, a munkájában is.
  • Felismeri, megéli érzéseit, érzelmeit és azokat a szív bölcsességével fejezi ki.
  • Felkészült a befogadásra, a segítség kérésére és adására is, valamint áramoltatja az élet adta lehetőségeket.
  • Tisztában van önmaga értékeivel és azt képes felvállalni is. Ha kell, kiáll magáért és másokért is.
  • Termékeny, azaz az isteni gondolatokat képes tervekké szőni, és ezeket a fizikai világba is manifesztálja.
  • Nyitott a szeretetre, a szexuális kapcsolódásra, a szerelemre, az örömök bűntudat nélküli megélésére.
  • A változások ugyan megérintik, de képes egyensúlyát megtartani.

Meghallgathatod a Méh Ébresztő és tisztító meditációmat:

A bölcs nő megérkezik

Szeret, nevet, létezik,
Isten csendjébe érkezik,
Nem kerget már álmokat,
Örömmel éli a vágyakat.
Szelíden lépked, rózsák nőnek a talpa nyomán,
Nem bizonyít már senkinek, látod ezt mosolyán.
Elégedett azzal, mit a sors elé tárt,
Nem követel, s mindenben látja a napsugárt.
Szabadon táncol a tündérekkel,
Gyógyírt hoz a varázsszerekkel,
Hallja és érti a fák üzenetét,
Bőrén érzi Isten lélegzetét.
Érintésével megnyugvást hoz,
A mázsás terhek alól feloldoz,
Együtt áramlik a Forrás fényével,
Elfogadó önmaga lényével.
Árnyék és fény, születés és halál,
Tudja, hogy a kettősség dominál,
De az aranyközép mércéje szívében fénylik,
Az igazságot így előle el már nem rejtik.
Hiszi és tudja az Istent,
Az életre így mond Áment.

Gyertek és gyógyuljunk együtt! Jöhettek csoportosan és egyénileg is, részletekért kattints a linkre.