ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Sándor Szilvia E.V.
E-mail címe: egyseg@sandorszilvi.hu mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett sandorszilvi.hu domain alatt található webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sándor Szilvia E.V.
A szolgáltató székhelye: 8660 Tab, Jókai utca 11.
A szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: egyseg@sandorszilvi.hu
Statisztikai szám: 76851258855923114
Nyilvántartási szám: 32719490 
Adószáma: 76851258-134

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
Szóló 2013. évi V. Törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF közzététel napjától visszavonásig érvényes, Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

1.3. A webshop, és az abban található termékekkel kapcsolatos minden szerzői jog Sándor Szilvia tulajdona, megosztása közösségi médiában a szerző nevének és a weboldal címének feltüntetésével lehetséges.

1.4. Rendelkezésre állás: a kapcsolatfelvételre kijelölt e-mail: egyseg@sandorszilvi.hu valamint a weboldalon közzétett mindenkori elérhetőség.

1.5 Adatkezelési szabályok itt olvashatók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek és szolgáltatások csak online vásárolhatók meg. A termék feltüntetett árak tartalmazzák az Áfát, de nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ez különösen értendő az adott személynek készülő egyedi alkotásokra.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba a kívánt mennyiségben. 
2. Ha nem szeretne további termékeket vásárolni, ellenőrizze a kosarában található megvásárolni kívánt termék darabszámát, méretét. 
3. Az egyes termékek mellett megjelenő törlés ikonra kattintva törölhető a termék. 
4. A mennyiség megadását követően a „kosár frissítése” ikonra kattintva frissíthető a mennyiség. 
5. A kosárban van lehetőség kuponkód érvényesítésére. 
6. A terméklista alatt megjelenő kiemelt színnel jelzett sor kattintása után érhető el a beviteli mező és az érvényesítő gomb. 
7. Számlázási adatok kiválasztása.
8. Szállítási adatok kiválasztása.
9. Szállítási mód kiválasztása.
10. Fizetési mód kiválasztása.
11. Felhasználási feltételek elolvasása és elfogadása.
12. Rendelés jóváhagyása.
13. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
14. A beérkezett megrendeléseket minden esetben visszaigazoljuk. 
15. Amennyiben egyedi terméket rendelt, annak elkészítéséhez további információkat kérünk e-mailben. A válaszok megadásához szükség lehet egy személyes online konzultációra (FB Messenger vagy Skype). 
16. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. 
17. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

1.10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
A megrendelt termék kifizetése banki átutalással lehetséges. Az átutaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés részleteit e-mailben küldjük a megadott címre a vásárlás visszaigazolásával.

A webshopból csak magánszemélyek rendelhetnek meg szolgáltatást vagy terméket. Kérlek, a termék árát magánszámládról utald.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ezért kérjük, hogy amennyiben valamilyen okból nem kap visszaigazolást a megrendeléséről, jelezze nekünk az egyseg@sandorszilvi.hu e-mail címen.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozását igyekszünk azonnal kezelni, de esetenként ez néhány napot is igénybe vehet, például abban az esetben kérünk türelmet, amikor több napos elvonulást tartunk és a megrendelés teljesítéséhez személyes konzultáció szükséges.

1.14. Általános teljesítési határidő, a késztermék esetében visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Egyedi termék előállítása esetén a teljesítési határidőt a személyes konzultáció alkalmával határozzuk meg.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Természeténél fogva a nem előre gyártott, hanem egyedi paraméterek alapján létrehozott termékek esetében melyet kifejezetten a vásárló személyére szabtak, vagy az ő kérésére állítottak elő nem lehetséges az indokolás nélküli elállás.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete egyedi vagy csoportos foglalkozás esetében a foglalkozás időpontját megelőző 14. napig lehetséges, ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat. Az elállást Vevőnek írásban kell jeleznie, válaszlevélben a vásárlást visszaigazoló e-mailre amelyet a webáruház rendszere küldött regisztrált e-mail címére.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén elérhetőségeink valamelyikén nyújtunk tájékoztatást. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés, vitás ügyek kezelése

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a SIÓFOKI JÁRÁSBÍRÓSÁG, 8600 Siófok, Kele u. 2. illetékességét.

Tab, 2021. június 22.